خبرها و رویدادها
نتایج انتخابات سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹
برگزاری مسابقه سازه های ماکارونی سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مسابقه سازه های ماکارونی جمعه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
راهپیمایی چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
راهپیمایی 13 آبان چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
شهید حاج قاسم سلیمانی دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
هفته بسیج گرامی باد چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
مراسم روز دانشجو سه‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
جزء خوانی آنلاین قرآن کریم چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مسابقه کرونا و خلاقیت چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فضای دانشگاه چهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۶
نشریات دانشجویی چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
ویژه نامه انجمن علمی شیمی چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
نشریه بسیج دانشجویی پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
اطلاعیه حافظان کل قرآن کریم چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
دیدار ریاست جمهوری چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
مراسم معارفه نودانشجویان چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
نامزدی انتخابات انجمن های علمی چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
هشتمین ویژه نامه عطر جهاد دانشجویی چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
وظایف امور فرهنگی سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۹