نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات انجمن های علمی

انتخابات انجمن های علمی


انتخابات انجمن های علمی [ اسفند ماه ]

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی   دانشگاه هر ساله در اسفند ماه به صورت الکترونیکی برگزار می گردد.