برگزاری مسابقه سازه های ماکارونی

برگزاری مسابقه سازه های ماکارونی


برگزاری مسابقه سازه های ماکارونی

 

انجمن علمی عمران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی  به مناسبت روز مهندس، مسابقه سازه های ماکارونی، در بخش سازه سبک، را در سالن امتحانات برگزار کرد.

این مسابقه با شرکت ۱۵ تیم برگزار و در انتها سه تیم برتر این مسابقه مشخص شدند.

گروه اول:

محمد جواد محمودآبادی

محمد محمودآبادی

علی عسکری

محمد نجف آبادی پور

گروه دوم:

سید امیرمحمد معین الدینی

فرشاد مولایی

افشین هاشمی زاده

گروه سوم:

محمدرضا قاضی زاده

محمد دهیادگاری