نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار ریاست جمهوری

دیدار ریاست جمهوری


دیدار ریاست جمهوری

     به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند طبق هماهنگی های بعمل آمده دیدار ریاست محترم جمهوری در شهرستان رفسنجان دوشنبه مورخ 20 ابان ماه ساعت 9 صبح برگزار می گردد.علاقه مندان جهت نامنویسی به دفتر امور فوق برنامه (خانم رضوی)مراجعه فرمایند.