نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج انتخابات

نتایج انتخابات


نتایج انتخابات

نتایج انتخابات تشکل انجمن اسلامی

اعضاء اصلی

1- فاطمه خدابخشی پاریزی   

2- فاطمه سادات اسلامی علی آبادی

3- حسین محرم نژاد حور

4- علیرضا پور باقر زرندی

5- پرستو محمودآبادی

 

اعضاء علی البدل

1- امیرحسین محمودآبادی

2- الهام شریفی