نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف امور فرهنگی

وظایف امور فرهنگی


وظایف امور فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله  می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آیتده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما در دانشجویان باید هنجارها ، ارزش ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند. با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش نکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه اداره  امور فرهنگی و وفق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.

وظایف و اختیارات

اداره امور فرهنگی یکی از مدیریت های حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه و عهده دار وظایف زیراست:

۱- برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه

۲- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان

۳- ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری

۴- برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی داخل و خارج کشور

۵- مطالعه ،بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه ها و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل های مشکلات فرهنگی

۶- ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان بامظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید

۷- زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی ، فرهنگی و آشنایی با عالمان ، اندیشمندان و فرزانگان

۸- ایجاد زمینه های مناسب برای عرصه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان

۹- حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی

۱۰- تشکیل کانون های فرهنگی و هنری

۱۱- برگزاری مراسم مختلف تجلیل، تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان

۱۲- برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراعت دانشگاهیان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری  ، اردوها ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، جشنواره ها و ...