امور فرهنگی

ss - فراخوان انتخابات انجمن های علمی 1400 (تا 3 شهریور تمدید شد)

فراخوان انتخابات انجمن های علمی ۱۴۰۰ (تا ۳ شهریور تمدید شد)

جهت نام نویسی به پرتال دانشجویی قسمت معاونت فرهنگی و اجتماعی منوی رای گیری الکترونیکی مراجعه نمایید.

 

مهلت نام نویسی: ۳ شهریور ماه

تاریخ انتخابات: ۸ و ۹ شهریور ماه

 

جهت اطلاع از آیین نامه انجمن های علمی به این لینک مراجعه نمایید.